Po „dohodě“ s naším spolkem Váš Střekov! z roku 2018, že bude ponechána volná – nezastavěná parcela 2747 (přímo sousedící s Mánesovou ulicí), Sallerova výstavba prezentovala na zastupitelstvu města v pondělí 4.11.2019 úplně jiné rozvržení projektu!

Zmizelo bydlení a pozemek 2747 je zastavěn kójemi pro obchodníky, budova Lidlu je na úplně jiné parcele! Toto dohodnuto rozhodně nebylo. Projekt v současné podobě téměř vůbec nevychází vstříc místním starousedlíkům a nelze mluvit o žádném kompromisním řešení.

Nejsme proti Lidlu, ale proti nehoráznému způsobu jednání s námi, které se táhne už 7 let! Místní si to rozhodně nenechají líbit!

PS: Současný starosta pan Vinš se po dramatickém vývoji této kauzy ani neobtěžoval informovat radu městského obvodu ani jeho zastupitelstvo, natož pak místní veřejnost.

Nové návrhy zástavby dolního Střekova na pozemcích vedle Krajského soudu. Váš Střekov! se dohodl se společností Sallerova výstavba, že zůstane pozemek p. č. 2747 v ulici Mánesova uchráněn zástavby. Zároveň přinesl varianty zástavby s budoucí možností dostavby bytů, tak jak to bylo v návrhu původního územního plánu. Uvidíme, jak se ji bude dařit naplňovat. Teď už je dohoda na městu a na vstřícnosti investora dočasně umožnit na tomto pozemku vznik malého komunitního parku s možností pěstování zeleniny a volného vyžití pro místní starousedlíky a jejich děti.

Stávající návrh na ponechání pozemku p. č. 2747 volný pro zeleň a místní obyvatele:

bez zastavby-1

bez zastavby-2

Budoucí možná zástavba pozemku p. č. 2747 u Mánesovy ulice bytovými domy:

se zastavbou-1se zastavbou-2

Po dlouhé odmlce jsme opět oživili činnost a přinášíme zprávu o podané žádosti o změnu zapsaných údajů, nově v rejstříku spolku u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Doufáme, že do konce roku změna bude konečně po několika změnách vyžadovaných soudem zapsána.

Poslední členská schůze sdružení se konala dne 10. 7. 2017 a proběhla volba orgánů nového spolku:

1/ Výbor spolku je tříčlenný dle schválených stanov.

Do výboru spolku byli zvoleni: Michal Holvek, Vojtěch Karban, Jiří Němeček

2/ Statutárním orgánem byl podle schválených stanov stanoven předseda.

Jako předseda spolku byl zvolen členy spolku na návrh výboru: Jiří Němeček

Budeme se těšit na další aktivity, zejména přineseme novinky se záměrem OC Střekov, kvůli kterému jsme vznikli.

Za Váš Střekov!,

Jiří Němeček

Ve středu 28.5.2014 od 17.30 hodin ve Společenském sále Setuzy (Žukovova 27) pořádáme velkou střekovskou sousedskou besedu! Hlavním tématem bude zaprvé osud areálu bývalé Setuzy a zápach z něj pocházející, zadruhé pak problematika ubytoven na Střekově. Díky pozvaným hostům z průmyslových podniků,státní správy, samosprávy a jiných sdružení bychom se měli dozvědět, co se aktuálně kolem obou témat dělo a děje a jaké kroky se chystají do budoucna. Součástí večera bude také tvorba „pocitové mapy“ , kdy se budeme snažit nalézt jak dobrá a fungují, tak problematická místa Střekova a jeho veřejného prostoru. Beseda je součástí projektu „Budoucnost Střekova je v našich rukou“, podpořeného Ústeckou komunitní nadací. Všichni jste srdečně zváni!

Velká střekovská sousedská beseda

 

 

4.listopadu proběhla v Olšinkách první z námi pořádaných sousedských debat (v rámci projektu „Budoucnost Střekova je v našich rukou“). Dorazilo zhruba 15 místních obyvatel, které nejdříve přivítal předseda sdružení Jiří Němeček. Následovala debata o územním plánu s hlavním architektem města Vladimírem Charvátem a diskuze s antropologem Pavlem Boreckým o jeho zkušenostech se zapojením veřejnosti do rozvoje města. Poté jsme společnými silami vytvořili „pocitové mapy“ Olšinek s místy problematickými a naopak pozitivními. Vzniklo tak několik problému a lokalit k řešení, předně přechody přes silnici a železnici nebo rozšíření dětského hřiště o místo pro komunitní a společenské setkávání. Konec večera se nesl ve volné diskuzi s příslibem vzniku občanského sdružení, které by mělo přispět k rozvoji Olšinek obyvateli samotnými. Další podobná setkání by měla proběhnout na dolním Střekově a v Brné.

01

0203

Jsme rádi, že můžeme zveřejnit výsledky dotazníkového průzkumu, který se zabýval budoucností dolního Střekova. Celkem jsme do této doby získali více jak 200 odpovědí. Výsledky si můžete prohlédnout na následujícím odkaze :

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

Anketa vznikla na základě naší dlouhodobé angažovanosti ve věci zástavby volných parcel v Ústí nad Labem na Střekově, v blízkosti Krajského soudu. Naší trvalou snahou je podpořit vznik kvalitního městského prostředí, tak jak si to tato lokalita zaslouží. Dlouhodobě bojujeme proti vzniku obchodního centra s rysy a (ne)kvalitami periferní zástavby. V této chvíli se nám podařilo pozastavit územní řízení, zásadním krokem nyní bude podoba aktualizovaného územního plánu.

Naší snahou vždy bylo úzce spolupracovat s veřejností a obyvateli města. Proto jsme se také rozhodli vytvořit tento dotazník, který by měl pomoci získat představu obyvatel o budoucnosti zmíněného území. Získané informace by měli sloužit jako základ pro naše další aktivity a jednání a měli by být inspirací pro to, jak v budoucnu s tímto územím zacházet. Myslíme si, že je důležité, aby byli občané v předstihu informováni o všech důležitých záměrech rozvoje města a měli tak prostor pro to, vyjádřit svůj názor a ovlivnit tak podobu míst, ve kterých žijí. Toto je také jednou z našich hlavních aktivit, především ve vztahu k místním úřadům a samosprávě, kteří v této činnosti doposud trochu zaostávali.

Za spolupráci na vytvoření a vyhodnocení dotazníku děkujeme Mgr. Martinu Veselému z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Nově jsme do sekce „Ke stažení“ přidali stránku věnovanou architektonickým a urbanistickým studiím, které byly na území dolního Střekova v posledních letech zpracovány, ať už od architektů tak jako školní projekty. Prohlížejte zde :

STUDIE

Získali jsme grant od Ústecké komunitní nadace na realizaci projektu „Budoucnost Střekova je v našich rukou“ ! Bude se jednat o workshopy komunitního plánování nad otázkami rozvoje a budoucnosti Střekova. Díky podpoře nadace tak můžeme kontinuálně pokračovat v naší činnosti o smysluplný rozvoj Střekova.  Děkujeme!

Jak využít volné parcely na dolním Střekově?

Pomozte nám najít odpověď pomocí tohoto krátkého:

DOTAZNÍKU

Je třeba znát názor obyvatel. Proto jsme připravili tento dotazník, který by měl pomoci ujasnit to, jak si dolní Střekov představují. Jeho výsledky by měly sloužit jako podklad k dalším aktivitám a jednáním.

Děkujeme za jeho vyplnění!

Komplet

Stavební úřad rozhodl dne 21.2.2013 o přerušení územního řízení ve věci OC Střekov do konce roku 2015 (31.12.2015). Hlavním argumentem je předpoklad zpracování aktualizace územního plánu města. Proti tomuto rozhodnutí jsme podali odvolání, jelikož se domníváme, že by územní řízení nemělo být přerušeno ale rovnou celé zrušeno. Myslíme si, že by pro zpracování aktualizace územního plánu měl být tzv. „čistý stůl“. Zásadním je tedy nyní to, jak se k celé věci postaví magistrát města jakožto pořizovatel aktualizace územního plánu, který nastaví nové podmínky pro zastavění území. Celý proces budeme podrobně sledovat a případně ho připomínkovat tak, abychom podpořili vznik podmínek pro kvalitní zástavbu dolního Střekova městským obytným prostředím a ne periferními přízemními halami.