Chceme lepší Střekov!

 

Ochraňme zbývající relaxační potenciál pro lepší rozvoj Střekova. Zachovejme potenciál místa a pozemky určené pro smíšenou bytovou výstavbu. Zabraňme výstavbě nevzhledných plechových hangárů v centrální části Střekova!

 

Jaká jsou fakta?

 

Investor chystá na volných pozemcích vedle Krajského soudu na Střekově vystavět plechové hangáry s obchody o prodejní ploše 6330 m2 s parkovišti pro 214 aut.
V roce 2008 Rada města Ústí nad Labem návrh zamítla, protože je v rozporu s územním plánem. Současný ústecký magistrát připustil výstavbu, přitom je tento záměr stále v rozporu se stávajícím i připravovaným novým územním plánem.

 

Jaké jsou negativní dopady?

 

– Nevratné znehodnocení pozemků určených pro bytovou výstavbu.
– Narušení struktury staré zástavby.
– Zvýšení hlučnosti, exhalací a intenzity dopravy.
– Negativní dopad na drobné podnikání ve svém okolí.
– Kazí pohled na město z ústeckých vyhlídek.
– Degraduje relaxační charakter nábřeží Labe s cyklostezkou.
– Není v souladu s územním plánem.

 

Jaký je postoj investora?

 

Doposud nepředložil vizualizace projektu, jeho charakter před veřejností tají.
Je přesvědčen, že změnou územního plánu projekt protlačí.

 

Co můžete udělat Vy?

 

1/ Podepsat petici, jejíž znění naleznete na zadní straně tohoto letáčku, na www.lepsiusti.cz/petice
2/ Připojit se k aktivitám nově vzniklého občanského sdružení Váš Střekov, které chce probudit ostatní spoluobčany v úsilí za lepší Střekov.

 

http://www.facebook.com/strekovskehangary
http://www.lepsiusti.cz
http://www.vas-strekov.cz
info@vas-strekov.cz