Petici můžete podepsat zde!

Rada města Ústí nad Labem
prostřednictvím
primátora města Ústí nad Labem
Ing. Víta Mandíka
primator@mag-ul.cz

PETICE ZA DŮSTOJNÉ CENTRUM STŘEKOVA

Proluka u Krajského soudu není periferie!

Vážený pane primátore, vážení radní,
obracím se na Vás s žádostí týkající se záměru na výstavbu Obchodního centra Střekov (v proluce u Krajského soudu). Podle dostupných informací má jít o dvoupodlažní budovy obklopené rozsáhlým parkovištěm pro 214
automobilů.
Obávám se, že investor patrně pokládá toto místo za periferii města, čemuž odpovídá charakter jeho záměru. Plánuje zde v přízemí obchody, v (jediném) patře kancelářské prostory a většinu plochy mají zabrat parkoviště.
Tomuto místu ovšem přísluší podstatně jiný typ zástavby, jak ostatně vyplývá z platného Územního plánu města. Obchody a kancelářské prostory jsou jistě v pořádku, za vážné závady záměru by ovšem šlo pokládat:
1) absenci bytů, domy zde by měly být především bytové;
2) jen dvoupodlažní objekty, ačkoli okolní budovy jsou o několik pater vyšší;
3) absenci městské zeleně, kterou nelze nahradit několika stromy „utopenými“ v asfaltu;
4) zbytečně předimenzované parkoviště, ačkoli je v bezprostředním okolí několik zastávek MHD;
5) montované haly místo uzavřených bloků městských domů.

Vážený pane primátore, vážení radní,
žádám Vás, abyste nepřipustili realizaci takového záměru, který by vykazoval výše uvedené nedostatky. Magistrát
k tomu má příslušné nástroje.

Předem Vám za to děkuji

Petiční výbor:
Marian Páleník, Lepší Ústí
Ing. arch. Dušan Oslej, architekt
Ing. arch. Jiří Němeček, architekt
Bc. Tomáš Petermann, student architektury
Bc. Petr Hoffmann, student architektury
Mgr. Josef Hurt, duchovní
Darius Hingar, Opuštěné stavby
Achab Haidler
Zbyněk Svoboda, člen ČSSD
MBA. Martin Hausenblas, člen TOP 09
Mgr. Radim F. Holeček, člen ODS