Jaký má být dolní Střekov?

Ilustrativní koláže představují možná řešení centra Střekova. Chceme být periferií, nebo reprezentativní obytnou čtvrtí?