Archives for the month of: Prosinec, 2011

Stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem vydal dne 15.12.2011 kladné územní rozhodnutí pro Obchodní centrum Střekov. Všechny námi podané námitky, tedy i námitky obyvatel Střekova, byly zamítnuty.

Prosíme, sbírejte dále podpisy pod petici a co nejdříve nám ji pošlete na uvedenou adresu, nebo ji zaneste do obchodu Semena konopí v ul. Raisova na dolním Střekově . /petiční archy ke stažení ZDE/

Děkujeme za podporu.

ÚR ke stažení ZDE!

Kde má Střekov vlastně své centrum? Tahle otázka většinu Ústečanů asi zaskočí. Střekováky napadne náměstíčko před poštou a Činoherním studiem. Ale byť toto místo historicky skutečně bývalo centrem a v budově pošty sídlila střekovská radnice, velikosti i významu Střekova brzy nedostačovalo a dnes je spíše parkovištěm a náměstím beze jména. Oficiálně jde vlastně jen o křižovatku ulic. Číst zbytek příspěvku »

vizualizace OC Střekov, autor: Sallerova výstavba

vizualizace OC Střekov, autor: Sallerova výstavba

Vyjádření o.s. Váš Střekov k poskytnutým vizualizacím OC Střekov:

Záměr OC Střekov na prezentovaných vizualizacích nevypadá jako jedno z nejhorších obchodních center. Nemění to ale fakt, že stále jde o hangárovitý způsob zastavění. Vizualizace jsou navíc vytržené z kontextu, chybí zde vztah k okolním budovám. Obchodní centrum neleží přeci jen tak někde na zelené louce. Na vizualizacích jsou vidět obrovské plochy parkovišť vzhledem k plochám obchodů. Kdyby parkoviště byly řešeny jako garáže mohlo by například na volných zelených plochách vyrůst hřiště pro děti. Ač jako architektovi se mi záměr nelíbí, vím, že mnohé uspokojí. Výzva našeho sdružení tedy směřuje k tomu, abychom se nenechali uplatit „dočasným řešením“ a trvali na úpravách, které přinesou výhody, nejen pro nakupující, ale i pro obyvatele z nejbližšího okolí. Jaké výhody, krom obchodů, přinese tato zástavba pro Dolní Střekov?
Cituji z řady naších námitek k OC Střekov: „záměr je funkčně nadhodnocen (čistě obchodní charakter, žádné byty) a objemově podhodnocen (pouze dvě podlaží,3 stavební objekty – celková zastavěná plocha 14.330m2 z celkové plochy 14.976 m2), což má vliv na neudržitelnost v území, záměr degraduje centrální městkou část a vyvolává tak druhotně tlak na šíření zástavby (bytové) do okolní krajiny, což je proti smyslu trvale udržitelného rozvoje, na kterém je postaveno územního plánování. Vypořádání se s těmito „problémy (z pohledu investora)“ umožňuje hledat nová řešení a kultivovat prostředí, ve kterém žijeme. Tento návrh, i když může být líbivý, se zdaleka nevypořádal s nutnými podmínkami pro rozvoj v této části města a je pro nás nadále nepřijatelný. Není možné se spokojit s tímto řešením a je nutné dále vytvářet tlak na to, aby investor splnil všechny podmínky, které zajistí předpoklady pro dlouhodobý rozvoj nejenom v této části Střekova.

Za Váš Střekov o.s.,
Ing.arch. Jiří Němeček
předseda

Petici můžete podepsat ZDE!