vizualizace OC Střekov, autor: Sallerova výstavba

vizualizace OC Střekov, autor: Sallerova výstavba

Vyjádření o.s. Váš Střekov k poskytnutým vizualizacím OC Střekov:

Záměr OC Střekov na prezentovaných vizualizacích nevypadá jako jedno z nejhorších obchodních center. Nemění to ale fakt, že stále jde o hangárovitý způsob zastavění. Vizualizace jsou navíc vytržené z kontextu, chybí zde vztah k okolním budovám. Obchodní centrum neleží přeci jen tak někde na zelené louce. Na vizualizacích jsou vidět obrovské plochy parkovišť vzhledem k plochám obchodů. Kdyby parkoviště byly řešeny jako garáže mohlo by například na volných zelených plochách vyrůst hřiště pro děti. Ač jako architektovi se mi záměr nelíbí, vím, že mnohé uspokojí. Výzva našeho sdružení tedy směřuje k tomu, abychom se nenechali uplatit „dočasným řešením“ a trvali na úpravách, které přinesou výhody, nejen pro nakupující, ale i pro obyvatele z nejbližšího okolí. Jaké výhody, krom obchodů, přinese tato zástavba pro Dolní Střekov?
Cituji z řady naších námitek k OC Střekov: „záměr je funkčně nadhodnocen (čistě obchodní charakter, žádné byty) a objemově podhodnocen (pouze dvě podlaží,3 stavební objekty – celková zastavěná plocha 14.330m2 z celkové plochy 14.976 m2), což má vliv na neudržitelnost v území, záměr degraduje centrální městkou část a vyvolává tak druhotně tlak na šíření zástavby (bytové) do okolní krajiny, což je proti smyslu trvale udržitelného rozvoje, na kterém je postaveno územního plánování. Vypořádání se s těmito „problémy (z pohledu investora)“ umožňuje hledat nová řešení a kultivovat prostředí, ve kterém žijeme. Tento návrh, i když může být líbivý, se zdaleka nevypořádal s nutnými podmínkami pro rozvoj v této části města a je pro nás nadále nepřijatelný. Není možné se spokojit s tímto řešením a je nutné dále vytvářet tlak na to, aby investor splnil všechny podmínky, které zajistí předpoklady pro dlouhodobý rozvoj nejenom v této části Střekova.

Za Váš Střekov o.s.,
Ing.arch. Jiří Němeček
předseda

Petici můžete podepsat ZDE!