Krajský soud zrušil na základě žaloby sdružení Stop Tunelům některé části územního plánu. Mezi nimi také funkční využití parcel určených k výstavbě obchodního centra, jejichž změna ve prospěch záměru vybudovat velké obchodní centrum v průběhu schvalování územního plánu nebyla dostatečně projednána s veřejností. Parcely jsou tak nyní považovány za území bez platné územně plánovací dokumentace.