Stavební úřad rozhodl dne 21.2.2013 o přerušení územního řízení ve věci OC Střekov do konce roku 2015 (31.12.2015). Hlavním argumentem je předpoklad zpracování aktualizace územního plánu města. Proti tomuto rozhodnutí jsme podali odvolání, jelikož se domníváme, že by územní řízení nemělo být přerušeno ale rovnou celé zrušeno. Myslíme si, že by pro zpracování aktualizace územního plánu měl být tzv. „čistý stůl“. Zásadním je tedy nyní to, jak se k celé věci postaví magistrát města jakožto pořizovatel aktualizace územního plánu, který nastaví nové podmínky pro zastavění území. Celý proces budeme podrobně sledovat a případně ho připomínkovat tak, abychom podpořili vznik podmínek pro kvalitní zástavbu dolního Střekova městským obytným prostředím a ne periferními přízemními halami.