Jsme rádi, že můžeme zveřejnit výsledky dotazníkového průzkumu, který se zabýval budoucností dolního Střekova. Celkem jsme do této doby získali více jak 200 odpovědí. Výsledky si můžete prohlédnout na následujícím odkaze :

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

Anketa vznikla na základě naší dlouhodobé angažovanosti ve věci zástavby volných parcel v Ústí nad Labem na Střekově, v blízkosti Krajského soudu. Naší trvalou snahou je podpořit vznik kvalitního městského prostředí, tak jak si to tato lokalita zaslouží. Dlouhodobě bojujeme proti vzniku obchodního centra s rysy a (ne)kvalitami periferní zástavby. V této chvíli se nám podařilo pozastavit územní řízení, zásadním krokem nyní bude podoba aktualizovaného územního plánu.

Naší snahou vždy bylo úzce spolupracovat s veřejností a obyvateli města. Proto jsme se také rozhodli vytvořit tento dotazník, který by měl pomoci získat představu obyvatel o budoucnosti zmíněného území. Získané informace by měli sloužit jako základ pro naše další aktivity a jednání a měli by být inspirací pro to, jak v budoucnu s tímto územím zacházet. Myslíme si, že je důležité, aby byli občané v předstihu informováni o všech důležitých záměrech rozvoje města a měli tak prostor pro to, vyjádřit svůj názor a ovlivnit tak podobu míst, ve kterých žijí. Toto je také jednou z našich hlavních aktivit, především ve vztahu k místním úřadům a samosprávě, kteří v této činnosti doposud trochu zaostávali.

Za spolupráci na vytvoření a vyhodnocení dotazníku děkujeme Mgr. Martinu Veselému z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.