Ve středu 28.5.2014 od 17.30 hodin ve Společenském sále Setuzy (Žukovova 27) pořádáme velkou střekovskou sousedskou besedu! Hlavním tématem bude zaprvé osud areálu bývalé Setuzy a zápach z něj pocházející, zadruhé pak problematika ubytoven na Střekově. Díky pozvaným hostům z průmyslových podniků,státní správy, samosprávy a jiných sdružení bychom se měli dozvědět, co se aktuálně kolem obou témat dělo a děje a jaké kroky se chystají do budoucna. Součástí večera bude také tvorba „pocitové mapy“ , kdy se budeme snažit nalézt jak dobrá a fungují, tak problematická místa Střekova a jeho veřejného prostoru. Beseda je součástí projektu „Budoucnost Střekova je v našich rukou“, podpořeného Ústeckou komunitní nadací. Všichni jste srdečně zváni!

Velká střekovská sousedská beseda