Po dlouhé odmlce jsme opět oživili činnost a přinášíme zprávu o podané žádosti o změnu zapsaných údajů, nově v rejstříku spolku u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Doufáme, že do konce roku změna bude konečně po několika změnách vyžadovaných soudem zapsána.

Poslední členská schůze sdružení se konala dne 10. 7. 2017 a proběhla volba orgánů nového spolku:

1/ Výbor spolku je tříčlenný dle schválených stanov.

Do výboru spolku byli zvoleni: Michal Holvek, Vojtěch Karban, Jiří Němeček

2/ Statutárním orgánem byl podle schválených stanov stanoven předseda.

Jako předseda spolku byl zvolen členy spolku na návrh výboru: Jiří Němeček

Budeme se těšit na další aktivity, zejména přineseme novinky se záměrem OC Střekov, kvůli kterému jsme vznikli.

Za Váš Střekov!,

Jiří Němeček