Nové návrhy zástavby dolního Střekova na pozemcích vedle Krajského soudu. Váš Střekov! se dohodl se společností Sallerova výstavba, že zůstane pozemek p. č. 2747 v ulici Mánesova uchráněn zástavby. Zároveň přinesl varianty zástavby s budoucí možností dostavby bytů, tak jak to bylo v návrhu původního územního plánu. Uvidíme, jak se ji bude dařit naplňovat. Teď už je dohoda na městu a na vstřícnosti investora dočasně umožnit na tomto pozemku vznik malého komunitního parku s možností pěstování zeleniny a volného vyžití pro místní starousedlíky a jejich děti.

Stávající návrh na ponechání pozemku p. č. 2747 volný pro zeleň a místní obyvatele:

bez zastavby-1

bez zastavby-2

Budoucí možná zástavba pozemku p. č. 2747 u Mánesovy ulice bytovými domy:

se zastavbou-1se zastavbou-2