Archives for category: budoucnost Střekova

Ve středu 28.5.2014 od 17.30 hodin ve Společenském sále Setuzy (Žukovova 27) pořádáme velkou střekovskou sousedskou besedu! Hlavním tématem bude zaprvé osud areálu bývalé Setuzy a zápach z něj pocházející, zadruhé pak problematika ubytoven na Střekově. Díky pozvaným hostům z průmyslových podniků,státní správy, samosprávy a jiných sdružení bychom se měli dozvědět, co se aktuálně kolem obou témat dělo a děje a jaké kroky se chystají do budoucna. Součástí večera bude také tvorba „pocitové mapy“ , kdy se budeme snažit nalézt jak dobrá a fungují, tak problematická místa Střekova a jeho veřejného prostoru. Beseda je součástí projektu „Budoucnost Střekova je v našich rukou“, podpořeného Ústeckou komunitní nadací. Všichni jste srdečně zváni!

Velká střekovská sousedská beseda

 

 

4.listopadu proběhla v Olšinkách první z námi pořádaných sousedských debat (v rámci projektu „Budoucnost Střekova je v našich rukou“). Dorazilo zhruba 15 místních obyvatel, které nejdříve přivítal předseda sdružení Jiří Němeček. Následovala debata o územním plánu s hlavním architektem města Vladimírem Charvátem a diskuze s antropologem Pavlem Boreckým o jeho zkušenostech se zapojením veřejnosti do rozvoje města. Poté jsme společnými silami vytvořili „pocitové mapy“ Olšinek s místy problematickými a naopak pozitivními. Vzniklo tak několik problému a lokalit k řešení, předně přechody přes silnici a železnici nebo rozšíření dětského hřiště o místo pro komunitní a společenské setkávání. Konec večera se nesl ve volné diskuzi s příslibem vzniku občanského sdružení, které by mělo přispět k rozvoji Olšinek obyvateli samotnými. Další podobná setkání by měla proběhnout na dolním Střekově a v Brné.

01

0203

Jsme rádi, že můžeme zveřejnit výsledky dotazníkového průzkumu, který se zabýval budoucností dolního Střekova. Celkem jsme do této doby získali více jak 200 odpovědí. Výsledky si můžete prohlédnout na následujícím odkaze :

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

Anketa vznikla na základě naší dlouhodobé angažovanosti ve věci zástavby volných parcel v Ústí nad Labem na Střekově, v blízkosti Krajského soudu. Naší trvalou snahou je podpořit vznik kvalitního městského prostředí, tak jak si to tato lokalita zaslouží. Dlouhodobě bojujeme proti vzniku obchodního centra s rysy a (ne)kvalitami periferní zástavby. V této chvíli se nám podařilo pozastavit územní řízení, zásadním krokem nyní bude podoba aktualizovaného územního plánu.

Naší snahou vždy bylo úzce spolupracovat s veřejností a obyvateli města. Proto jsme se také rozhodli vytvořit tento dotazník, který by měl pomoci získat představu obyvatel o budoucnosti zmíněného území. Získané informace by měli sloužit jako základ pro naše další aktivity a jednání a měli by být inspirací pro to, jak v budoucnu s tímto územím zacházet. Myslíme si, že je důležité, aby byli občané v předstihu informováni o všech důležitých záměrech rozvoje města a měli tak prostor pro to, vyjádřit svůj názor a ovlivnit tak podobu míst, ve kterých žijí. Toto je také jednou z našich hlavních aktivit, především ve vztahu k místním úřadům a samosprávě, kteří v této činnosti doposud trochu zaostávali.

Za spolupráci na vytvoření a vyhodnocení dotazníku děkujeme Mgr. Martinu Veselému z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.