Archives for category: OC Střekov

Stavební úřad rozhodl dne 21.2.2013 o přerušení územního řízení ve věci OC Střekov do konce roku 2015 (31.12.2015). Hlavním argumentem je předpoklad zpracování aktualizace územního plánu města. Proti tomuto rozhodnutí jsme podali odvolání, jelikož se domníváme, že by územní řízení nemělo být přerušeno ale rovnou celé zrušeno. Myslíme si, že by pro zpracování aktualizace územního plánu měl být tzv. „čistý stůl“. Zásadním je tedy nyní to, jak se k celé věci postaví magistrát města jakožto pořizovatel aktualizace územního plánu, který nastaví nové podmínky pro zastavění území. Celý proces budeme podrobně sledovat a případně ho připomínkovat tak, abychom podpořili vznik podmínek pro kvalitní zástavbu dolního Střekova městským obytným prostředím a ne periferními přízemními halami.

Krajský úřad na základě našeho odvolání opětovně zrušil územní rozhodnutí na OC Střekov a vrátil jeho projednání stavebnímu úřadu (Magistrát ÚL). Důvodem je především to, že rozhodnutím Krajského soudu byla pro chyby při zpracování zrušena část nového územního plánu týkající se právě pozemků pod budoucím OC. Magistrát by tak měl v první řadě opravit a zrevidovat územní plán a teprve následně celou věc dál posuzovat. Otevírá se tak možnost pro dialog a spolupráci na hledání lepšího řešení, jak pro Střekov potažmo město, tak pro jeho obyvatele.

celé znění rozhodnutí v sekci Ke stažení, případně na úřední desce KÚ.

25.7.2012 jsme podali odvolání proti novému územnímu rozhodnutí pro OC Střekov. Znění odvolání si můžete přečíst ZDE.

Stavební úřad Magistrátu města Ústí nad Labem vydal 29.6.2012 nové územní rozhodnutí pro OC Střekov. Chystáme odvolání.

Celé rozhodnutí čtěte ZDE.

V sekci Dokumenty OC Střekov také naleznete územní studii, kterou si nechal zpracovat magistrát k dané lokalitě.

Roman Ehl, student 3. ročníku Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci v uplynulém semestru zpracoval studii řešení území dolního Střekova.

(autorskou zprávu naleznete níže v příspěvku)

Číst zbytek příspěvku »

Krajský úřad ústeckého kraje dne 29.3.2012 na základě našeho odvolání zrušil územní rozhodnutí pro OC Střekov a vrátil ho k novému projednání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Ústí nad Labem.

Celé rozhodnutí čtěte ZDE

Ve čtvrtek 2.2.2012 jsme osobně předali naší petici primátoru Vítu Mandíkovi. Celkem jsme sesbírali 780 podpisů, z toho 542 obyvatel Střekova.

16.1.2012 jsme podali odvolání proti územnímu rozhodnutí pro OC Střekov. Znění odvolání si můžete přečíst ZDE.

Stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem vydal dne 15.12.2011 kladné územní rozhodnutí pro Obchodní centrum Střekov. Všechny námi podané námitky, tedy i námitky obyvatel Střekova, byly zamítnuty.

Prosíme, sbírejte dále podpisy pod petici a co nejdříve nám ji pošlete na uvedenou adresu, nebo ji zaneste do obchodu Semena konopí v ul. Raisova na dolním Střekově . /petiční archy ke stažení ZDE/

Děkujeme za podporu.

ÚR ke stažení ZDE!

Kde má Střekov vlastně své centrum? Tahle otázka většinu Ústečanů asi zaskočí. Střekováky napadne náměstíčko před poštou a Činoherním studiem. Ale byť toto místo historicky skutečně bývalo centrem a v budově pošty sídlila střekovská radnice, velikosti i významu Střekova brzy nedostačovalo a dnes je spíše parkovištěm a náměstím beze jména. Oficiálně jde vlastně jen o křižovatku ulic. Číst zbytek příspěvku »