Archives for category: Uncategorized

Po „dohodě“ s naším spolkem Váš Střekov! z roku 2018, že bude ponechána volná – nezastavěná parcela 2747 (přímo sousedící s Mánesovou ulicí), Sallerova výstavba prezentovala na zastupitelstvu města v pondělí 4.11.2019 úplně jiné rozvržení projektu!

Zmizelo bydlení a pozemek 2747 je zastavěn kójemi pro obchodníky, budova Lidlu je na úplně jiné parcele! Toto dohodnuto rozhodně nebylo. Projekt v současné podobě téměř vůbec nevychází vstříc místním starousedlíkům a nelze mluvit o žádném kompromisním řešení.

Nejsme proti Lidlu, ale proti nehoráznému způsobu jednání s námi, které se táhne už 7 let! Místní si to rozhodně nenechají líbit!

PS: Současný starosta pan Vinš se po dramatickém vývoji této kauzy ani neobtěžoval informovat radu městského obvodu ani jeho zastupitelstvo, natož pak místní veřejnost.

Nové návrhy zástavby dolního Střekova na pozemcích vedle Krajského soudu. Váš Střekov! se dohodl se společností Sallerova výstavba, že zůstane pozemek p. č. 2747 v ulici Mánesova uchráněn zástavby. Zároveň přinesl varianty zástavby s budoucí možností dostavby bytů, tak jak to bylo v návrhu původního územního plánu. Uvidíme, jak se ji bude dařit naplňovat. Teď už je dohoda na městu a na vstřícnosti investora dočasně umožnit na tomto pozemku vznik malého komunitního parku s možností pěstování zeleniny a volného vyžití pro místní starousedlíky a jejich děti.

Stávající návrh na ponechání pozemku p. č. 2747 volný pro zeleň a místní obyvatele:

bez zastavby-1

bez zastavby-2

Budoucí možná zástavba pozemku p. č. 2747 u Mánesovy ulice bytovými domy:

se zastavbou-1se zastavbou-2

Po dlouhé odmlce jsme opět oživili činnost a přinášíme zprávu o podané žádosti o změnu zapsaných údajů, nově v rejstříku spolku u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Doufáme, že do konce roku změna bude konečně po několika změnách vyžadovaných soudem zapsána.

Poslední členská schůze sdružení se konala dne 10. 7. 2017 a proběhla volba orgánů nového spolku:

1/ Výbor spolku je tříčlenný dle schválených stanov.

Do výboru spolku byli zvoleni: Michal Holvek, Vojtěch Karban, Jiří Němeček

2/ Statutárním orgánem byl podle schválených stanov stanoven předseda.

Jako předseda spolku byl zvolen členy spolku na návrh výboru: Jiří Němeček

Budeme se těšit na další aktivity, zejména přineseme novinky se záměrem OC Střekov, kvůli kterému jsme vznikli.

Za Váš Střekov!,

Jiří Němeček

Nově jsme do sekce „Ke stažení“ přidali stránku věnovanou architektonickým a urbanistickým studiím, které byly na území dolního Střekova v posledních letech zpracovány, ať už od architektů tak jako školní projekty. Prohlížejte zde :

STUDIE

Získali jsme grant od Ústecké komunitní nadace na realizaci projektu „Budoucnost Střekova je v našich rukou“ ! Bude se jednat o workshopy komunitního plánování nad otázkami rozvoje a budoucnosti Střekova. Díky podpoře nadace tak můžeme kontinuálně pokračovat v naší činnosti o smysluplný rozvoj Střekova.  Děkujeme!

Jak využít volné parcely na dolním Střekově?

Pomozte nám najít odpověď pomocí tohoto krátkého:

DOTAZNÍKU

Je třeba znát názor obyvatel. Proto jsme připravili tento dotazník, který by měl pomoci ujasnit to, jak si dolní Střekov představují. Jeho výsledky by měly sloužit jako podklad k dalším aktivitám a jednáním.

Děkujeme za jeho vyplnění!

Komplet

celý rok

1/ sledování odvolání proti územnímu rozhodnutí – KÚ
2/ účast na zastupitelstvu Střekova – zajistit program a data konání
3/ účast na vybraných zastupitelstvech Ústí – zajistit program a data konání
4/ setkání s místními politiky – moderovaná diskuse na téma proč jsou v politice a čím za dobu svého působení Střekovu přispěli
5/ otevření komunikace s bývalou Setuzou- co se chystá za zdmi? (možnost využití Malého divadla)

jaro 2012

1/ účast na tvorbě návrhů jako alternativy k OC Střekov
únor – začátek, zadání
červen – konec, návrhy, prezentace, medializace

2/ účast na tvorbě dopravní koncepce
alternativy, podpora veřejné dopravy, integrovaný systém dopravy, zapojení železnice – happening

3/ parking day – veřejný prostor (oživení, akce, hřiště, happening)
srpen/září – příprava/realizace

4/ památková akce u příležitosti výročí úmrtí Georga Schichta – červen 2012
– přednáška k odkazu/stavu/budoucnosti Schichtova konání na Střekově (fabrika, bydlení, služby, lázně apod.), spolupráce s Muzeem města Ústí
– instalace jelena na kruhový objezd na Střekově a jeho pojmenování na objezd G.Schichta

léto 2012

1/ film na ulici (Střekovské nábřeží) – Benešův most – spojení s nábřežím – akce na nábřeží
2/ koupání v Labi, nebo jiná cesta k propojení Labe a nábřeží – improvizované občerstvení a happening
3/ exkurze do Lázní Vrbenského, účast samosprávy a majitele
4/ exkurze býv. Malého Divadla – možnost použití/využití?

podzim 2012

1/valná schůze občanského sdružení: závěrečná zpráva za minulé období, volba orgánů, výboru a předsedy

zima 2012

1/ Střekovský rohlíček II.