Archives for category: územní plán

Stavební úřad rozhodl dne 21.2.2013 o přerušení územního řízení ve věci OC Střekov do konce roku 2015 (31.12.2015). Hlavním argumentem je předpoklad zpracování aktualizace územního plánu města. Proti tomuto rozhodnutí jsme podali odvolání, jelikož se domníváme, že by územní řízení nemělo být přerušeno ale rovnou celé zrušeno. Myslíme si, že by pro zpracování aktualizace územního plánu měl být tzv. „čistý stůl“. Zásadním je tedy nyní to, jak se k celé věci postaví magistrát města jakožto pořizovatel aktualizace územního plánu, který nastaví nové podmínky pro zastavění území. Celý proces budeme podrobně sledovat a případně ho připomínkovat tak, abychom podpořili vznik podmínek pro kvalitní zástavbu dolního Střekova městským obytným prostředím a ne periferními přízemními halami.

Krajský úřad na základě našeho odvolání opětovně zrušil územní rozhodnutí na OC Střekov a vrátil jeho projednání stavebnímu úřadu (Magistrát ÚL). Důvodem je především to, že rozhodnutím Krajského soudu byla pro chyby při zpracování zrušena část nového územního plánu týkající se právě pozemků pod budoucím OC. Magistrát by tak měl v první řadě opravit a zrevidovat územní plán a teprve následně celou věc dál posuzovat. Otevírá se tak možnost pro dialog a spolupráci na hledání lepšího řešení, jak pro Střekov potažmo město, tak pro jeho obyvatele.

celé znění rozhodnutí v sekci Ke stažení, případně na úřední desce KÚ.

Krajský soud zrušil na základě žaloby sdružení Stop Tunelům některé části územního plánu. Mezi nimi také funkční využití parcel určených k výstavbě obchodního centra, jejichž změna ve prospěch záměru vybudovat velké obchodní centrum v průběhu schvalování územního plánu nebyla dostatečně projednána s veřejností. Parcely jsou tak nyní považovány za území bez platné územně plánovací dokumentace.