Leták k OC Střekov (.pdf) k tisku a šíření

 

Vyhodnocení dotazníku „Jak využít volné parcely na dolním Střekově“ (.pdf)

 

Rozhodnutí Krajského úřadu o zrušení územního rozhodnutí, dne 3.12. 2012 (.pdf)

Odvolání proti novému územnímu rozhodnutí, 25.7.2012 (.pdf)

Vydané územní rozhodnutí, dne 29.6.2012 (.pdf)

 

Územní studie pro plochy OC Střekov, duben 2012

textová část (.pdf)

hlavní výkres (.pdf)

dopravní řešení (.pdf)

 

Podané odvolání proti územnímu rozhodnutí, 15.1.2012 (.pdf)

Vydané územní rozhodnutí, dne 15.12.2011 (.pdf)

Oznámení o zahájení územního řízení k OC Střekov (.doc)

 

Zákres do katastrální mapy (.pdf)

Výpočet obytné plochy vypracovaný investorem (.pdf)

Výpočet obytné plochy – grafická část (.pdf)

Usnesení ze 17. jednání Rady města, dne 30.6.2011 (.doc)

Usnesení ze 24. jednání Rady města, dne 2.10.2008 (.doc)

Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu, dne 20.7.2011 (.pdf)

Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu, dne 7.10.2008 (.odt)

Závazné regulační podmínky pro lokality Předního Střekova (.pdf)