Obec Střekov vznikla v roce 1922 administrativním sloučením tří obcí – Kramoly, Novosedlice a Střekov (starý Střekov – pod hradem Střekovem – Malířský koutek). Ve 30.letech 20.stol. byl Střekov počtem obyvatel největší obcí Československé republiky. V roce 1936, na žádost obecního zastupitelstva, byl Střekov povýšen na město. Roku 1939 byl Střekov násilně připojen nacistickou správou k Velkému Ústi.
.
Dolní Střekov neboli Kramoly 
.
První písemná zmínka je z roku 1383. Roku 1532 evidovány přívoznický domek, lodní mlýn a 2 selské dvory. Obec se začala vytvářet až od roku 1836. Rozvoj lodní dopravy znamenal budování zázemí pro lodníky. Zásadní rozvoj začal až po 1882 – založení Schichtovy továrny na mýdlo. Kramoly a Novosedlice spojovala Schichtova továrna a znamenala jejich zásadní rozvoj.
.
Zástavba současných proluk kolem Krajského soudu se zachovala do roku 1987 kdy původní 2-4 podlažní domy ustoupily velké demolici. Místo zbořených domů zde státní dráhy plánovaly postavit administrativní objekty.
.
Podrobná historie části Střekova – Kramoly (z projektu Severní Polabí)
.

Image