Střekov – Ústecký stavební úřad vydal souhlasné územní rozhodnutí, odpůrci stavby se ale nevzdávají a chtějí se znovu odvolat.

Ústecký magistrát dal zelenou stavbě Obchodního centra Střekov. Vydal totiž nové souhlasné územní rozhodnutí. To se nelíbí sdružení Váš Střekov, zastupující některé z účastníků řízení. Chtějí se proto proti rozhodnutí znovu odvolat.

Dle Vlastimila Hudečka, vedoucího ústeckého stavebního úřadu, který územní rozhodnutí zpracoval, je záměr stavby v souladu s platným územním plánem. „Obchodní centrum Střekov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, s charakterem území i s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, je umisťován v plochách umožňujících využití pro ten-to účel,“ píše v dokumentu.

Čekání na odvolání

Investor, Saller Group, prozatím zaujal vyčkávací postoj. „Počkáme, zda se někdo odvolá, náš další postup bude záležet na rozhodnutí krajského úřadu,“ okomentoval rozhodnutí magistrátu mluvčí Saller Group Jan Rödling.

S územním rozhodnutím ovšem nesouhlasí Jiří Němeček, předseda sdružení Váš Střekov. „Zpracováváme odvolání proti rozhodnutí. Je to historicky obydlené území a záměr nerespektuje okolní urbanistickou strukturu.“

Bytová zástavba

Zároveň poukázal, že v návrhu nového územního plánu tu byla původně navržena bytová zástavba s omezenými obchodními plochami. Saller Group proti tomu ale podala námitku, že tu chce stavět obchodní centrum. „Domníváme se, že úřad námitku před tím, než jí vyhověl, dostatečně neprojednal s veřejností,“ řekl Němeček.

„Záměr ani příliš nepočítá s městskou zelení, sadové úpravy jsou slabé.“ V rozhodnutí ale Hudeček uvádí, že zeleň na pozemcích je výsledkem dlouhodobé nezastavěnosti, proto nelze požadovat, aby zůstala na všech těchto plochách zachována.

Zelené parkoviště

„V dalším stupni řízení budou vyřešeny sadové úpravy pro zabezpečení ozelenění parkovišť vhodnými dřevinami a vytvoření sadových úprav sloužících jako protihluková clona mezi parkovištěm a obytnými domy v ulicích Mánesova a Varšavská,“ píše Hudeček v územním rozhodnutí.

Sdružení Váš Střekov přitom na svých internetových stránkách uveřejnilo podle nich vhodnější alternativu toho, co by tady mohlo vyrůst, tedy obytné bloky. Návrh vytvořil Roman Ehl, student 3. ročníku Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Živé město

„Návrh začal vznikat jako reakce na situaci, kdy proluky o velikosti tří domovních bloků koupil investor se záměrem postavit na nich obchodní centrum. Moje idea je odlišná postavit zde kousek živého města, které by mělo dát Střekovu opět důstojné centrum,“ sdělil Ehl.

Střekované mají vůči centru rozporuplné postoje. Jedni ho vítají, druzí ne. Všichni se ovšem shodují, že obvod trpí nedostatkem služeb. „To nejsou jen obchody, ale třeba i chybějící dětská hřiště,“ řekla třeba Iveta Coufalová.

 

Autor: Janni Vorlíček, deník.cz, 16.7.2012

Zdroj: http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/boj-o-obchodni-centrum-na-strekove-zostril-20120716.html