Kvůli plánované stavbě obchodního centra u krajského soudu v ústecké čtvrti Střekov se zformovalo občanské sdružení Váš Střekov. Chce zabránit tomu, aby zde vznikl nevzhledný železobetonový komplex. Sdružení má na rozdíl od jednotlivců možnost vstoupit do stavebního řízení a ovlivnit jeho výsledek.

Sdružení má obavu ze záměrů společnosti Sallerova výstavba, která tu plánuje na jaře příštího roku začít se stavbou nového obchodního centra. Firma už totiž vybudovala v Trmicích či Krásném Březnu několik „hangárů“. Tentokrát počítá s dvoupatrovou budovou plnou obchodů, s rozlehlým parkovištěm a jen minimem zeleně.

Argumenty sdružení jsou prosté: stavby podobné těm v Trmicích patří na periferii, ne do centra. „Snad ve všem je to v rozporu s územním plánem. Podle územního plánu se tam počítá s blokovou stavbou se 70 procenty bytů, respektující výšku a charakter okolních budov,“ vypočítává člen sdružení Váš Střekov Marian Páleník.

Sdružení představuje poměrně silný nástroj, jak na magistrát při schvalování projektu tlačit. Může se totiž stát účastníkem územního či stavebního řízení, což mu umožní práci úředníků kontrolovat.

„Účastník řízení má právo vznášet v jeho průběhu připomínky, nahlížet do spisů, úředníci jsou povinni poskytnout mu neprodleně informace a může se v rámci řízení i odvolat,“ jmenuje výhody sdružení Páleník.

    Územní řízení ještě nezačalo

Na konci snahy sdružení má být to, aby u soudu místo obchodního centra vznikla stavba typem a podobou souznící s okolím. „V této podobě je pro nás projekt nepřijatelný,“ potvrdil architekt a člen sdružení Jiří Němeček.

Zástupci firmy jsou navzdory námitkám o rozporu projektu obchodního centra s územním plánem přesvědčeni, že všechno je v pořádku. „Máme vyjádření z ústeckého magistrátu, že projekt je v souladu s územním plánem města,“ uvedl mluvčí firmy Jan Rödling.

Územní řízení ohledně projektu ještě nezačalo a zatím nelze říci, kdy se tak stane. „V současnosti není podán žádný návrh tohoto charakteru na stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem,“ řekl Alexandr Kuchař z oddělení sekretariátu ústeckého primátora.

    Váš Střekov

Vzniku sdružení předcházela petice proti plánované podobě nového obchodního centra na Střekově, kterou podepsalo na 120 lidí.

Mezi signatáři byli i renomovaní ústečtí architekti jako Dušan Oslej či Jiří Němeček.

Občanské sdružení by chtělo do budoucna přispět také k vybudování větší vzájemnosti a občanské součinnosti obyvatel ústecké čtvrti Střekov.

Autor: Jan Horák, 27. 9. 2011

Zdroj: http://usti.idnes.cz/hangary-do-centra-nepatri-broji-ustecane-proti-planovanym-obchodum-1pl-/usti-zpravy.aspx?c=A110927_1658714_usti-zpravy_oks