Střekov /AKTUALIZOVÁNO/ – ZAMÍTÁ SE! To četli odpůrci stavby na všech třináct námitek proti obří stavbě.

Ústecký magistrát vydal rozhodnutí o umístění stavby obřího komerčního centra na Střekově. Proti plánované stavbě se zvedl odpor a vznikla petice, již podepsaly stovky lidí, mezi nimi i deset architektů.

„Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací,” odůvodnil rozhodnutí Vlastimil Hudeček, vedoucí ústeckého stavebního odboru. „Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Ke stavbě vydal souhlasné stanovisko odbor územního plánování.”

Občanské sdružení Váš Střekov, které zastupuje majitele okolních nemovitostí, se hodlá proti rozhodnutí odvolat.

„Územní rozhodnutí shledáváme protiprávním, protože nebyly dostatečně prověřeny důkazy, podle nichž investor tvrdí, že jeho záměr je v souladu s územním plánem,” uvedl předseda sdružení architekt Jiří Němeček.

Sdružení podalo celkem třináct námitek, třeba k typu zástavby, nebo zvýšení emisí výfukových plynů. Ty magistrát zamítl během devíti dnů, stejně tak městská rada neodpověděla na otevřený dopis, který jí sdružení zaslalo.

Zástupci investora, společnosti Saller Group, chtějí obchodní centrum s parkovištěm začít stavět na jaře 2012. Pokud tedy dostane stavební povolení.

Autor: Janni Vorlíček, Deník, 21.12.2011