Střekov /HLASOVÁNÍ/ – Občanské sdružení Váš Střekov podalo proti obchodnímu centru přes třináct námitek.

Zatížení životního prostředí. Odsun centra Střekova na periferii. Nerespektování urbanistického charakteru lokality. Málo zeleně. Chyby ve výpočtech, či nesoulad s územním plánem. To jsou připomínky, jež v úterý zazněly na veřejném územním projednání stavby obchodního centra na Střekově.

„Stavba je v rozporu s charakterem lokality, která je obytná, ne komerční,” uvedl během projednávání Jiří Němeček ze sdružení Váš Střekov. „S cíli územního plánu, degraduje centrální část Střekova. Hviezdoslavova ulice je nezastavitelné území,” vypočítával Němeček připomínky.

Debata se strhla i okolo výpočtů hustoty zalidnění dostavby, případně regulativů územního plánu, kdy v místě má být 30 procent pro služby a 70 procent zástavby pro bydlení.

„S objekty na bydlení není v projektu počítáno,” uvedl Zdeněk Kužel z firmy Varia, jež pro Saller Group, investorskou společnost, provádí inženýring. „Okrsek byl posuzován jako celek. Počet bytů převyšuje v lokalitě stanovený počet.”

Na to odpůrci kontrovali, že výpočty vykazují zásadní nedostatky, jelikož byly započítány i nezastavitelné plochy, případně plochy, kde stejně nelze byty stavět.

Ke kritice projektu se přidala i Ústecká muzejní a vlastivědná společnost, jíž zastupoval ústecký historik Martin Krsek. Ten předložil historickou rešerši, z níž vyplývalo, že záměr nerespektuje historický vývoj dolního Střekova.

„Ve čtyřicátých letech mělo být za mostem postaveno první náměstí, druhé hned za dnešní obchodní akademií,” popisoval Krsek. „Bourání odsunulo lokalitu na periferii, ale potenciál zůstává. Území by mělo být doceněno.”

S tím Kužel nesouhlasil, jelikož prý to navrhli prominentní architekti Třetí říše. Proti tomu Krsek oponoval s tím, že to naopak navrhli architekti ústečtí a že jediné ideově zabarvené jsou pouze názvy mostu a ulic.

Padly i připomínky, že investor dlouho nechtěl předložit vizualizace. „Ta není součástí projektové dokumentace,” uvedl k tomu Pavel Němeček za Saller Group.

Projednávání trvalo zhruba dvě hodiny. „Pokud mám doplnit svoje dojmy z celého řízení, tak mám pocit, že město Ústí nad Labem jde jako účastník řízení proti vůli svých obyvatel,” dodal k tomu Němeček ze sdružení Váš Střekov.

Autor: Janni Vorlíček, Deník, 7.12.2011

Článek s diskuzí ZDE