Jak využít volné parcely na dolním Střekově?

Pomozte nám najít odpověď pomocí tohoto krátkého:

DOTAZNÍKU

Je třeba znát názor obyvatel. Proto jsme připravili tento dotazník, který by měl pomoci ujasnit to, jak si dolní Střekov představují. Jeho výsledky by měly sloužit jako podklad k dalším aktivitám a jednáním.

Děkujeme za jeho vyplnění!

Komplet